Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00554/11062021/160345 - HXTXUUV
Дата/Час: 11.06.2021 16:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610390 / 2021-04-26 / 72 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: РидванМехмед, обл. Разград, общ. Завет, с. Острово, адрес: Ул.ХанКубрат10
Пътува до:
Получател: РидванМехмед, обл. Разград, общ. Завет, с. Острово, адрес: Ул.ХанКубрат10
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Острово - Ул.ХанКубрат10
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4692АМ
Километри: 0
Превозва се от: ИсметХайри
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.19 пр.м³
Куб.м³ 0.19 м³
Общо: 1 бр. / 0.19 пр.м³ / 0.19 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.7 пр.м³
Куб.м³ 0.7 м³
Общо: 1 бр. / 0.7 пр.м³ / 0.7 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 17
Куб.м³ 4.14 м³
Общо: 17 бр. / 4.14 м³
Всичко: 19 бр. / 0.89 пр.м³ / 5.03 м³