Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8380/00026/11062021/160440 - 2VAHB0Y
Дата/Час: 11.06.2021 16:06
По превозни билети:
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: ЕТ "Марин Анастасов-Феролес", обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул."Странджа" №1, ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ "Марин Анастасов-Феролес", обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул."Странджа" №1, ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - Стоп. двор, ул. Хан Кубрат 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2699АТ
Номер на ремарке: РР0282ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Маринов
Спедитор: Евгени Борисов (А 7990)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 140
Куб.м³ 24.07 м³
Общо: 140 бр. / 24.07 м³
Всичко: 140 бр. / 24.07 м³