Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00336/11062021/161702 - C5IJ86L
Дата/Час: 11.06.2021 16:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №591377 / 2021-01-06 / 233 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3068ВТ
Номер на ремарке: Р0516ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан апостолов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 27 пр.м³
Куб.м³ 12.42 м³
Общо: 1 бр. / 27 пр.м³ / 12.42 м³
Всичко: 2 бр. / 47 пр.м³ / 22.42 м³