Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/00555/11062021/162101 - VJP5TI7
Дата/Час: 11.06.2021 16:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №610390 / 2021-04-26 / 72 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: СюлейманШаиб, обл. Разград, общ. Лозница, с. Ловско, адрес: Ул.Н.Петков26
Пътува до:
Получател: СюлейманШаиб, обл. Разград, общ. Лозница, с. Ловско, адрес: Ул.Н.Петков26
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Ловско - Ул.Н.Петков26
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР3105ВК
Километри: 0
Превозва се от: Георги Банов
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 5 м³
Общо: 20 бр. / 5 м³
Всичко: 20 бр. / 5 м³