Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6442/00268/11062021/162153 - Q1XRHX8
Дата/Час: 11.06.2021 16:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №603113 / 2021-02-24 / 74 / б
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Кроношпан България ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв.Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9256КК
Номер на ремарке: Р1927ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Дочев
Спедитор: Станислав Хаджипенчев (А 4003)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 25 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 25 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 25 м³