Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4603/00132/14102021/112608 - GC40DEB
Дата/Час: 14.10.2021 11:27
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №632841 / 2021-09-28 / 148 / о
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - ул.Тимок номер39
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1249АР
Километри: 0
Превозва се от: Мустафа Али
Спедитор: Джюнейт Муталиб (А4085)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.13 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.13 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.13 м³