Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9398/00094/14102021/115008 - RFQCNVA
Дата/Час: 14.10.2021 11:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №632594 / 2021-09-27 / 467 / т1
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: "ДИСЕМА ЛЕС" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, с. Бяла река, адрес: ул. "Първа" № 95, ЕИК: 206243932
Пътува до:
Получател: Васил Стоянов, обл. Плевен, общ. Левски, гр. Левски, адрес:
Направление: Обл. Плевен, Общ. Левски
Адрес: гр. Левски -
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН8034КН
Километри: 0
Превозва се от: Милчо Стоев
Спедитор: Христо Мънков (1616)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.5 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³