Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00309/14102021/130709 - IQ1OEQZ
Дата/Час: 14.10.2021 13:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622549 / 2021-07-30 / 62 / ж
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: СТИЛ-МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: Николай Бонев, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, адрес: ул. 23 Пехотен Шипченски Полк
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък - ул. 23 Пехотен Шипченски Полк 27
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ7011ВА
Километри: 0
Превозва се от: Милен Илиев
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 0.49 м³
Общо: 5 бр. / 0.49 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 6 бр. / 3 пр.м³ / 2.14 м³