Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4562/00046/14102021/132020 - HNFZWSV
Дата/Час: 14.10.2021 13:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628181 / 2021-09-01 / 223 / к1
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Сливо поле
Адрес: гр. Сливо поле -
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5563АХ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Насков
Спедитор: Павлин Големански (А6097)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 12
Куб.м³ 1.28 м³
Общо: 12 бр. / 1.28 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 13 бр. / 10 пр.м³ / 6.78 м³