Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00816/14102021/132648 - 5LXNGAK
Дата/Час: 14.10.2021 13:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620356 / 2021-07-15 / 265 / д
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: Роза Иванова, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Чакали, адрес: Ул Първа 87
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Чакали - Ул Първа 87
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 0
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³