Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00645/22102021/102400 - O1Y6LC9
Дата/Час: 22.10.2021 10:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628884 / 2021-09-03 / 1111 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Басри Лютфи Хюсеин, обл. Разград, общ. Исперих, с. Вазово, адрес: ул Хан Кубрат 7
Пътува до:
Получател: Басри Лютфи Хюсеин, обл. Разград, общ. Исперих, с. Вазово, адрес: ул Хан Кубрат 7
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Вазово - ул Хан Кубрат 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР0649ВА
Километри: 0
Превозва се от: Нурджан Недрет
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.5 м³