Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00422/22102021/100345 - KXSCOMI
Дата/Час: 22.10.2021 10:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612788 / 2021-05-19 / 302 / г
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Назиф Горелски, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, адрес:
Пътува до:
Получател: Назиф Горелски, обл. Разград, общ. Лозница, гр. Лозница, адрес: ул.Гоце Делчев11
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: гр. Лозница - ул.Гоце Делчев11
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9586АК
Километри: 0
Превозва се от: Мустафа Топчев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 0.52 пр.м³
Куб.м³ 0.52 м³
Общо: 1 бр. / 0.52 пр.м³ / 0.52 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 3.52 пр.м³ / 2.17 м³