Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4559/00286/22102021/102449 - 6NYOCBX
Дата/Час: 22.10.2021 10:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №596713 / 2021-01-19 / 72 / л
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ТРАНС ГРУП ООД, обл. Търговище, общ. Опака, с. Гърчиново, адрес: ул. Васил Друмев №1, ЕИК: 125577402
Пътува до:
Получател: Барие Али ева, обл. Търговище, общ. Опака, гр. Опака, адрес: ул България 144
Направление: Обл. Търговище, Общ. Опака
Адрес: гр. Опака - ул България 144
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т7763ТН
Номер на ремарке: Т7763ТН
Километри: 0
Превозва се от: Синай Мехмедов
Спедитор: Юджел Селим (А9190)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.48 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.48 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 2.88 м³