Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00836/22102021/100559 - B72ME3T
Дата/Час: 22.10.2021 10:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587770 / 2020-12-31 / 32 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Дяна Иванова, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Стефан Караджа, адрес: ул генерал Скобелев 10
Пътува до:
Получател: Дяна Иванова, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Стефан Караджа, адрес: ул генерал Скобелев 10
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Стефан Караджа - ул генерал Скобелев 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3324АР
Километри: 0
Превозва се от: Петър Петров
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 20
Куб.м³ 2 м³
Общо: 20 бр. / 2 м³
Всичко: 20 бр. / 2 м³