Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/01045/22102021/100604 - TP0COIS
Дата/Час: 22.10.2021 10:07
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Авирая ЕООД, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул.Цар Освободител бл.40 ет.1 ап.3, ЕИК: 203181091
Пътува до:
Получател: Авирая ЕООД, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул.Цар Освободител бл.40 ет.1 ап.3, ЕИК: 203181091
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - улица Иван Асен Втори 81
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8753ВА
Километри: 0
Превозва се от: Георги Станков
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 1 м³
Общо: 2 бр. / 1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 30
Куб.м³ 3.7 м³
Общо: 30 бр. / 3.7 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 20
Куб.м³ 2.9 м³
Общо: 20 бр. / 2.9 м³
Всичко: 52 бр. / 7.6 м³