Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10246/00250/22102021/100831 - OETK6UJ
Дата/Час: 22.10.2021 10:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №631916 / 2021-09-23 / 5 / ж
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - пясъка
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5513ВК
Километри: 0
Превозва се от: Иван Донков
Спедитор: Венцислав Иванов (Б3797)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1.49 м³
Общо: 4 бр. / 1.49 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 9
Куб.м³ 3.99 м³
Общо: 9 бр. / 3.99 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 3
Куб.м³ 0.49 м³
Общо: 3 бр. / 0.49 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 13
Куб.м³ 2.62 м³
Общо: 13 бр. / 2.62 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 8
Куб.м³ 0.68 м³
Общо: 8 бр. / 0.68 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 1
Куб.м³ 0.1 м³
Общо: 1 бр. / 0.1 м³
Всичко: 38 бр. / 9.37 м³