Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00467/22102021/100802 - 9ITDYOR
Дата/Час: 22.10.2021 10:09
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Дари-лес" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална №10, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: "Дари-лес" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул.Магистрална №10, ЕИК: 200761274
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Дебелец - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6504КВ
Номер на ремарке: ВТ8436ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Стефанов
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 28
Куб.м³ 11.21 м³
Общо: 28 бр. / 11.21 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 73
Куб.м³ 15.07 м³
Общо: 73 бр. / 15.07 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 22
Куб.м³ 2.3 м³
Общо: 22 бр. / 2.3 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 13
Куб.м³ 0.85 м³
Общо: 13 бр. / 0.85 м³
Всичко: 136 бр. / 29.43 м³