Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00443/22102021/101106 - V30646W
Дата/Час: 22.10.2021 10:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628334 / 2021-09-01 / 100 / б
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: ЕТ Дочо Колев, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: Плиска 13, ЕИК: 201400988
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: с. Копривец - Плиска 13
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1597КА
Километри: 0
Превозва се от: НАЧО ДОЧЕВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.1 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.1 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.1 м³