Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00897/22102021/101439 - WYZPYEZ
Дата/Час: 22.10.2021 10:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №627085 / 2021-08-26 / 54 / а
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: иве лес еоод, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Сребърна, адрес: ул.божур 1, ЕИК: BG201345859
Пътува до:
Получател: иве лес еоод, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Сребърна, адрес: ул.божур 1, ЕИК: BG201345859
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Айдемир - База Ивр лес ЕООД
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5348АР
Километри: 0
Превозва се от: Ердинч Ахмед
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 90
Куб.м³ 6.3 м³
Общо: 90 бр. / 6.3 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.15 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.15 м³
Всичко: 91 бр. / 5 пр.м³ / 8.45 м³