Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00347/22102021/101502 - 7WMWKHL
Дата/Час: 22.10.2021 10:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629134 / 2021-09-07 / 236 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Величка Татянова, обл. Разград, общ. Самуил, с. Голям извор, адрес: ул В Левски 116
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Голям извор - ул В Левски 116
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8196ВС
Километри: 0
Превозва се от: Юксел Ахмедов
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Габър
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³