Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4559/00287/22102021/103517 - BP3KVNL
Дата/Час: 22.10.2021 10:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №596713 / 2021-01-19 / 72 / л
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ТРАНС ГРУП ООД, обл. Търговище, общ. Опака, с. Гърчиново, адрес: ул. Васил Друмев №1, ЕИК: 125577402
Пътува до:
Получател: Севредин Сезгинов, обл. Търговище, общ. Опака, с. Крепча, адрес: ул Хан Омуртаг 6
Направление: Обл. Търговище, Общ. Опака
Адрес: с. Крепча - ул Хан Омуртаг 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р9074ВС
Номер на ремарке: Р9074ВС
Километри: 0
Превозва се от: Ферди Ружди
Спедитор: Юджел Селим (А9190)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.9 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.35 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.35 м³
Дървесина: Айлант
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.25 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 4.5 м³