Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4430/00035/22102021/103656 - 0HRAQB1
Дата/Час: 22.10.2021 10:17
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628228 / 2021-09-01 / 1043 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "ТАРЪМА"ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Силистренско шосе 18, ЕИК: 203589812
Пътува до:
Получател: Лесинвест-Никослав ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: Ул. Хаджи Димитър 45, ЕИК: ....
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - Ул. Хаджи Димитър 45
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9949АХ
Километри: 0
Превозва се от: Костадин костадинов
Спедитор: Борислав Иванов (А 6044)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.5 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.5 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.5 м³