Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12571/00444/22102021/101747 - KAWZ6G7
Дата/Час: 22.10.2021 10:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620602 / 2021-07-16 / 100 / д
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ДИЕКС 2010 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул.Вит №2, ЕИК: 201133728
Пътува до:
Получател: ЕТ Томи, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, адрес: ул Бели бряг 4, ЕИК: 202945636
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: гр. Полски Тръмбеш - ул Бели бряг 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1130ВХ
Километри: 0
Превозва се от: НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Спедитор: Евгени Петров (Б 3220)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³