Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11972/00076/22102021/142148 - 0P5LUOL
Дата/Час: 22.10.2021 14:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628777 / 2021-09-03 / 258 / у
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Межден - до база на Бревис
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н2494ВХ
Километри: 0
Превозва се от: Нихал Бейхан
Спедитор: Иван Енчев (А6392)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 2 бр. / 18 пр.м³ / 10.15 м³