Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11972/00078/22102021/160526 - K7T94J1
Дата/Час: 22.10.2021 16:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628777 / 2021-09-03 / 258 / у
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Межден - до база на Бревис
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н2494ВХ
Километри: 0
Превозва се от: Нихал Бейхан
Спедитор: Иван Енчев (А6392)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.2 м³
Всичко: 2 бр. / 18 пр.м³ / 10 м³