Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00169/22102021/161313 - JUTG6V5
Дата/Час: 22.10.2021 16:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №632962 / 2021-09-29 / 48 / б
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Елит Комерс ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Елит Комерс ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул. Патриарх Евтимий №66
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0853КС
Номер на ремарке: ВТ0574ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Цветанов
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 10.8 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 10.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 14.4 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 14.4 м³
Всичко: 2 бр. / 42 пр.м³ / 25.2 м³