Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00152/22102021/163157 - CRCE4V0
Дата/Час: 22.10.2021 16:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633112 / 2021-09-30 / 1049 / е
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Юксел Хамди Исмаил, обл. Разград, общ. Исперих, с. Малък Поровец, адрес: Осогово 11
Пътува до:
Получател: Юксел Хамди Исмаил, обл. Разград, общ. Исперих, с. Малък Поровец, адрес: Осогово 11
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Малък Поровец - Осогово 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР05832
Номер на ремарке: РР04287
Километри: 0
Превозва се от: Тахир фетла
Спедитор: Росен Киров (А 8174)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³
Всичко: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.5 м³