Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11884/00162/22102021/161817 - T0K7OUV
Дата/Час: 22.10.2021 16:18
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО3982ВР
Номер на ремарке: С3427ЕС
Километри: 0
Превозва се от: Станислав Йорданов
Спедитор: Минчо Тодоров (1727)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.9 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.9 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 42 пр.м³
Куб.м³ 23.1 м³
Общо: 5 бр. / 42 пр.м³ / 23.1 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Други
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 8 бр. / 60 пр.м³ / 33 м³