Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00250/22102021/161836 - WS8LD1E
Дата/Час: 22.10.2021 16:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635192 / 2021-10-15 / 232 / и
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3716ВТ
Номер на ремарке: ВТ0480ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Боян Боянов
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 53 пр.м³
Куб.м³ 29.15 м³
Общо: 1 бр. / 53 пр.м³ / 29.15 м³
Всичко: 1 бр. / 53 пр.м³ / 29.15 м³