Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4615/00236/22102021/162114 - D5021DQ
Дата/Час: 22.10.2021 16:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №608085 / 2021-04-07 / 16 / з
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Пътува до:
Получател: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - база разсадник
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8035ВК
Километри: 0
Превозва се от: Нурхан Алиев
Спедитор: Наджи Хаджиюсуф (А 5878)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³