Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4558/00100/22102021/162117 - 033ZCUY
Дата/Час: 22.10.2021 16:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620599 / 2021-07-16 / 44 / р
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Юлиян Андреев, обл. Русе, общ. Две могили, с. Кацелово, адрес: у
Пътува до:
Получател: Юлиян Андреев, обл. Русе, общ. Две могили, с. Кацелово, адрес: ул. Родопи 30
Направление: Обл. Русе, Общ. Две могили
Адрес: с. Кацелово - ул. Родопи 30
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т6654ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Витан Григоров
Спедитор: Антон Тончев (А6092)
Дървесина: Ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 6.9 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 6.9 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 6.9 м³