Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11972/00079/22102021/162225 - 6B37I28
Дата/Час: 22.10.2021 16:22
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - южна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н8940ВТ
Номер на ремарке: Н6601ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Севгин Исмаил
Спедитор: Иван Енчев (А6392)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9 м³
Общо: 3 бр. / 15 пр.м³ / 9 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.8 м³
Общо: 2 бр. / 13 пр.м³ / 7.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.8 м³
Общо: 2 бр. / 15 пр.м³ / 7.8 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 13.75 м³
Общо: 3 бр. / 25 пр.м³ / 13.75 м³
Всичко: 10 бр. / 68 пр.м³ / 38.35 м³