Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4491/00247/22102021/162202 - VCR5Y4H
Дата/Час: 22.10.2021 16:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634528 / 2021-10-11 / 400 / ж
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: КЕДЪР ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. А. Страшимиров 73, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП ЕООД, обл. Търговище, общ. Антоново, с. Разделци, адрес: с. Разделци, ЕИК: 201497888
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8966ВН
Номер на ремарке: РВ9938ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Василиус Костадинус
Спедитор: Васил Йорданов (А 2377)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Космат дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 14.3 м³
Общо: 1 бр. / 26 пр.м³ / 14.3 м³
Всичко: 4 бр. / 56 пр.м³ / 30.8 м³