Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4531/00519/22102021/162319 - OKLPY0L
Дата/Час: 22.10.2021 16:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620606 / 2021-07-16 / 164 / л
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Пътува до:
Получател: тир станция поляната до гробищата, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Разсоха, адрес: тир станция поляната до гробищата
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Разсоха - тир станция поляната до гробищата
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2051ВА
Километри: 0
Превозва се от: Васил Тончев
Спедитор: Хасан Балабанов (А3360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³