Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4561/00321/22102021/164839 - IHB7DRV
Дата/Час: 22.10.2021 16:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625419 / 2021-08-16 / 146 / д
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Небахад Османова, обл. Русе, общ. Иваново, с. Сваленик, адрес: ул. Стара. Планина. 17
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Сваленик - ул. Стара. Планина. 17
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН3137ВН
Номер на ремарке: 0000
Километри: 0
Превозва се от: Христо Зарев
Спедитор: Светлозар Минков (А6100)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 1.6 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.6 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 1.6 м³