Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4531/00520/22102021/162804 - CAWNJFM
Дата/Час: 22.10.2021 16:28
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №609187 / 2021-04-15 / 164 / о/ч
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛВАИС ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Крайбрежна 3, ЕИК: 814215184
Пътува до:
Получател: жиойл ЕООД, обл. Сливен, общ. Сливен, с. Бяла, адрес: ул.Чумерна 6, ЕИК: 201239681
Направление: Обл. Сливен, Общ. Сливен
Адрес: с. Бяла - ул.Чумерна 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН4011АТ
Километри: 0
Превозва се от: Живко Желев
Спедитор: Хасан Балабанов (А3360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³