Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00337/22102021/162857 - LEB9QS7
Дата/Час: 22.10.2021 16:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633419 / 2021-10-01 / 295 / з1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Пътува до:
Получател: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7794ВК
Километри: 0
Превозва се от: Божидар Михайлов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.35 м³