Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4558/00101/22102021/162930 - F6BZXCN
Дата/Час: 22.10.2021 16:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620599 / 2021-07-16 / 44 / р
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛОВЕЛА ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност до шосето, ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Червен - с. Червен
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т1964ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Срефан Ангелов
Спедитор: Антон Тончев (А6092)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 7.35 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.35 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 7.35 м³