Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/01054/22102021/163119 - HSI3RDY
Дата/Час: 22.10.2021 16:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629839 / 2021-09-10 / 120 / ф
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Пътува до:
Получател: "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ. "СЕДЯНКА" 7, ЕИК: 18586721
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Полковник Ламбриново - УЛ. "Първа 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СВ0796СР
Номер на ремарке: СС5476ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Емил Вълчев
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 493
Куб.м³ 33.22 м³
Общо: 493 бр. / 33.22 м³
Всичко: 493 бр. / 33.22 м³