Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4647/00843/22102021/163406 - ZV2D08Z
Дата/Час: 22.10.2021 16:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587770 / 2020-12-31 / 32 / и
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: аптиш хасан, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул Рила 11
Пътува до:
Получател: аптиш хасан, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул Рила 11
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул Рила 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н6489ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Симеон Георгиев
Спедитор: Сашо Георгиев (А 7770)
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³