Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10583/00064/22102021/163546 - V62Q579
Дата/Час: 22.10.2021 16:36
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Халил Мъстък Халил, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: ул. 21-ва 8
Пътува до:
Получател: Халил Мъстък Халил, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: ул. 21-ва 8
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - ул. 21-ва 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: В6811ВХ
Километри: 0
Превозва се от: Халил Халил
Спедитор: Сефил Чауш (А 9199)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 1.02 м³
Общо: 11 бр. / 1.02 м³
Всичко: 11 бр. / 1.02 м³