Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00366/22102021/163549 - HNENMVJ
Дата/Час: 22.10.2021 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628048 / 2021-08-31 / 42 / в1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ПЕТКОВ ГРУП ЕООД, адрес: , ЕИК: 204844422
Пътува до:
Получател: ТЕЦ ЗАХАРНИ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул Княз Борис 1 29, ЕИК: 00000
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул Княз Борис 1 29
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2755КН
Километри: 0
Превозва се от: Дамян Николов
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 5.75 м³