Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4535/00444/22102021/163625 - XKGAUF5
Дата/Час: 22.10.2021 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №627188 / 2021-08-27 / 18 / с
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Елит Комерс" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. Патриарх Евтимий №66, ЕИК: 104624158
Пътува до:
Получател: Анатоли Арсов, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул.Рила 12
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул.Рила 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1009КВ
Километри: 0
Превозва се от: Асен Асенов
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 4176)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³