Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7234/00397/22102021/163707 - ZYSEVSD
Дата/Час: 22.10.2021 16:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622284 / 2021-07-29 / 67 / е
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ТЕДИ 2014 ЕООД, обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково, адрес: ул. Стефан Караджа № 12, ЕИК: 202377965
Пътува до:
Получател: Желю Иванов, обл. Стара Загора, общ. Гурково, гр. Гурково, адрес: ххх
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Гурково
Адрес: гр. Гурково - ххх
Данни за ПС:
Номер на ПС: СТ0819ВК
Километри: 0
Превозва се от: Милчо Василев
Спедитор: Мая Николаева (Б 3785)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³