Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/01163/22102021/172808 - 2HOXYBP
Дата/Час: 22.10.2021 16:39
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628884 / 2021-09-03 / 1111 / а
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Огнян Асенов Иванов, обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, адрес: шести септември 20
Пътува до:
Получател: Огнян Асенов Иванов, обл. Разград, общ. Исперих, с. Подайва, адрес: шести септември 20
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Подайва - шести септември 20
Данни за ПС:
Номер на ПС: ТХ4511ЕХ
Номер на ремарке: РР01776
Километри: 0
Превозва се от: Сали Басри
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³