Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00666/22102021/164955 - XIIZKPQ
Дата/Час: 22.10.2021 16:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №597310 / 2021-01-20 / 223 / з1
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1994КР
Номер на ремарке: Р2624ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 22.5 м³
Общо: 1 бр. / 45 пр.м³ / 22.5 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4.6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³
Всичко: 2 бр. / 55 пр.м³ / 27.1 м³