Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12813/00101/22102021/165113 - VDFGZ6B
Дата/Час: 22.10.2021 16:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628550 / 2021-09-02 / 1086 / з
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Байрам Али, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: ул Н. П. Караджата 29
Пътува до:
Получател: Байрам Али, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: ул. Н. П Караджата 29
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Брадвари - ул. Н. П Караджата 29
Данни за ПС:
Номер на ПС: ХХХХ
Километри: 0
Превозва се от: Сали Сали
Спедитор: Бейхан Джелил (А6381)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.38 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.38 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.06 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.06 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.44 м³