Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00847/22102021/165341 - XPSTO59
Дата/Час: 22.10.2021 16:54
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Р.А-03-БОБИ ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: , ЕИК: 104601654
Пътува до:
Получател: Ангел Ангелов, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Майско, адрес: ул Първа 37
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Майско - ул Първа 37
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0096КВ
Километри: 0
Превозва се от: Альоша Илиев
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³