Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11880/00131/22102021/165710 - U2YA4M7
Дата/Час: 22.10.2021 16:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №630385 / 2021-09-14 / 10085 / п
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Душево - ТИР Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ8158ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Огнян Огнянов
Спедитор: Иво Колев (1366)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³