Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4658/00069/22102021/170103 - ZV5YAQF
Дата/Час: 22.10.2021 16:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635814 / 2021-10-21 / 60 / р
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Нурдин Исмаил Исмаил, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Търновци, адрес: ул Шеста 5
Пътува до:
Получател: Нурдин Исмаил Исмаил, обл. Силистра, общ. Тутракан, с. Търновци, адрес: ул Шеста 5
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: с. Търновци - ул Шеста 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС8903АТ
Километри: 0
Превозва се от: Денис Джевдет Даил
Спедитор: Дуван Рамадан (A 5822)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³